Peter Mues wordt ook verantwoordelijk voor de verkoop aan de publieke sector

U  heeft eerder reeds het bericht over de komst van de heer Peter Mues als nieuwe Fleet Manager van Toyota Belgium ontvangen.

De aanstelling van Peter kadert in een bredere reorganisatie van het Sales- en Dealer Network Departement, en één van de veranderingen bestaat erin dat Stefano Petralia terugkeert naar de afdeling Private Sales, waar hij verantwoordelijk wordt voor het team Regional Sales Managers .

Dit betekent eveneens dat de verantwoordelijkheid voor de verkoop aan de Publieke Sector per 1 juni wordt ondergebracht in de Fleetafdeling, waar die per slot van rekening thuishoort .

De coördinatie van deze activiteit zal waargenomen worden door Peter Mues zelf; u kan bijgevolg al uw verzoeken, vragen en eventuele lastenboeken doorsturen te zijner attentie : peter.mues@toyota.be; 02/3867383 .

Peter blijft uiteraard vertrouwen op de mensen op wiens ervaring en know-how Stefano Petralia de laatste jaren met veel plezier en dankbaarheid beroep heeft gedaan.

  • Ann Hoebrechts, ann.hoebrechts@toyota.be, 02/3867319 voor het volledige administratieve process van indienen van de offertes t.e.m. facturatie van de geleverde voertuigen ;
  • Pascal Reyners, pascal.reyners@toyota.be, 02/3867344 voor alle technische vragen m.b.t. de gevraagde voertuigen ;
  • Steven Matton, steven.matton@toyota.be, 02/3867375 voor alle vragen m.b.t. testvoertuigen en eventueel centrale leveringen  ;
  • Mark Vanminsel, mark.vanminsel@toyota.be, 02/3867401 voor het berekenen van onderhouds-en raparatiecontracten

Stefano Petralia wenst u van harte te danken voor de jarenlange aangename samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat na deze veranderingen, Toyota en Lexus nog beter gewapend zullen zijn om aan al uw wensen tegemoet te komen.

Vriendelijke groet,

Het Fleet Sales Team

Over Toyota Business Plus

Toyota Business Plus
Toyota Belgium
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem